Общи условия на BioEfe.com за взаимоотношения с клиенти-потребители по силата на закона за защита на потребителите.

 

Условия за употреба

 

ВНИМАНИЕ! МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТЕЗИ УСЛОВИЯ, ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ КОРПОРАТИВНИЯ WEB САЙТ НА BioEfe.

ИЗПОЛЗВАНЕТО НА WEB САЙТA ОЗНАЧАВА, ЧЕ ПРИЕМАТЕ ТЕЗИ УСЛОВИЯ.

АКО НЕ ПРИЕМАТЕ ТЕЗИ УСЛОВИЯ, НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТОЗИ WEB САЙТ.

Общите условия са задължителни за BioEfe и потребителите на предоставяните стоки и услуги.

Потребителят има право да се откаже в срок от седем работни дни от сключването на сделката със BioEfe единствено в случаите, когато продуктът не е използван и е във вид и количество, което не се различава от това при получаването на продукта и неговата оригинална опаковка не е нарушена. Върнатата пратка трябва да е придружена от подписани копия на фактурата и стоковата разписка, които трябва изрично да се предадат на куриерска фирма срещу подпис.

Връщането на продукта става за сметка на клиента чрез куриерска фирма. BioEfe гарантира връщането на заплатената от потребителя сума, без стойността на куриерската услуга за връщането на продукта.

Потребителят се съгласява да предостави вярна, точна, актуална информация за себе си при попълване на регистрационната форма, както и да внася при нужда промени в тези данни с оглед на тяхната вярност. В случай, че Потребителят предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, BioEfe има право да откаже по-нататъшен достъп до част на свои услуги. БиоЕфе се задължава да не предоставя и отстъпва на трети лица данните на Потребителя.

 

Защита на данни

 

Защитата на личните данни в интернет е от особено значение за бъдещето на електронния бизнес. BioEfe се задължава да води сигурна електронна търговия и да гарантира неприкосновеност на личните данни на потребителя. Сайтът ни съдържа формуляри за поръчка, които Вие попълвате. Тези формуляри събират информация за Вас, която използваме, за да Ви изпратим пожеланата от Вас информация, каталог или продукти, новини, промоции и за да научим повече за посетителите на нашия уебсайт. Вие имате право по всяко време да откажете да получавате информация от нас. Декларираме, че няма да предоставяме под каквато и да е форма информацията за Вашите лични данни на трети лица.
Като използвате този сайт, Вие давате съгласието си за събирането и използването на информацията по начина, описан тук. Ако решим да направим промени в политиката си по отношение на неприкосновеността на данните, ще публикуваме промените на тази страница, така че винаги да сте информирани каква информация събираме, как я използваме и кога и при какви обстоятелства я разкриваме.

Екипът на BioEfe.com цени доверието, което му оказвате. Като част от взаимоотношенията във връзка с ползването на настоящата услуга, ние изискваме от вас лични данни като: email и пощенски адрес, телефон, име, фирмени данни и др.

Предоставяйки тези данни на BioEfe.com, вие се съгласявате да използваме тази информация при осигуряване на услугите, предоставяни чрез този сайт.

Зачитаме и уважаваме конфиденциалността на личните Ви данни.